head_bg

ផលិតផល

 • L-Theanine

  អិលថេណាន

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះអង់គ្លេស៖ អិលថេណាន

  លេខ CAS: ៣០៨១-៦១-៦
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ C7H14N2O3
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ១៧៤.២
  ដ្យាក្រាមរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុល៖

  detail

 • Raspberry Ketone

  Raspberry Ketone

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះ: Raspberry Ketone

  CAS NO: 5471-51-2
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ C10H12O2
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ១៦៤.២
  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  detail'

 • N-acetyl-L-tyrosine

  N-acetyl-L-tyrosine

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះៈអេ - អេទី - លី - លី - ធូរ៉ូស៊ីន

  លេខ CAS: ៥៣៧-៥៥-៣
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ c11h13no4
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ២២៣.២២
  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  detail

 • Hordenine hydrochloride

  Hordenine hydrochloride

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះ: Hordenine hydrochloride

  លេខ CAS: ៦០២៧-២៣-២
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ C10H16ClNO
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ២០១.៦៩
  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  detail

 • D-Glucuronolactone

  D-Glucuronolactone

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស៖ Glucuronolactone; D-glucuronolactone

  លេខ CAS: ៣២៤៤៩-៩២-៦
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ c6h8o6
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ១៧៦.១
  ដ្យាក្រាមរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុល៖

  detail

 • Sodium Beta Hydroxybutyrate(BHB Na)

  សូដ្យូមបេតាអ៊ីដ្រូដ្រូប៊ីតត្រាត (ប៊ីអេប៊ីប៊ី)

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះ: សូដ្យូមបេតាអ៊ីដ្រូដ្រូប៊ីតត្រាត (ប៊ីអេប៊ីប៊ី)

  លេខ CAS: ១៥០-៨៣-៤
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ គ4H7ណាអូ3
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ១២៦.០៨៦០០

  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  Sodium Beta Hydroxybutyrate(BHB Na) (1)

 • 3-Hydroxybutanoic acid calcium salt

  ៣- អំបិលកាល់ស្យូមអាស៊ីដ Hydroxybutanoic

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះ salt អំបិលអាស៊ីត ៣ អ៊ីដ្រូស៊ីបូតណូទី ៣ អ៊ីដ្រូសែនអុកសុីធីកា (ប៊ីអេប៊ី) 

  លេខ CAS: ៥៨៦៩៧៦-៥៦-៩
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ C8H14CaO៦
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ២៤៦.២៧១១៦
  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  detail

 • 3-Hydroxybutanoic acid magnesium salt

  ៣- អំបិលម៉ាញ៉េស្យូមអាស៊ីដ Hydroxybutanoic

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះ salt អំបិលអាស៊ីតម៉ាញ៉េស្យូមអាស៊ីតអ៊ីដ្រូស៊ីបបូតណូទី ៣ (ប៊ីអេប៊ី) 

  CAS NO: 586976-57-0
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ គ8H14MgO6
  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ១២៨,៤១០០០

  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  3-Hydroxybutanoic acid magnesium salt (3)

 • Betaine Anhydrous

  Betaine Anhydrous

  ព័ត៌មានចាំបាច់៖
  ឈ្មោះ: Betaine Anhydrous
  លេខ CAS: ១០៧-៤៣-៧
  រូបមន្តម៉ូលេគុល៖ C5H11NO2

  ទំងន់ម៉ូលេគុល៖ ១១៧.១៥
  រូបមន្តរចនាសម្ព័នៈ

  detail